Stay goldenMåste ju säga att quoten ovan berskriver presis exakt vad jag känner just nu. Puss